Тitl

Проверка


Долбоордун жетекчиси:

Венера

Долбоорду алып чыккан факультет:

Вшмоп (ТМИ)

Телефон номер:

0776663861

Буюртмачы:

Каржылоо булагы:

Каржы-н башка булактары (эгер бар болсо):

Сметалык баасы:

0

Долбоордун бардык чыгымдар менен баасы:

0

Зарыл болгон инвестициянын суммасы:

0

Долбоордун башталышы:

2022-10-12

Долбоордун аякталышы:

2022-10-23


Долбоордун сыпаттамасы


Изилдөөнүн кыскача аннотациясы (актуалдуулугу 200 сөздөн кем эмес):

Акыркы 5 жыл ичинде аткарган долбоорлор боюнча маалымат:

Долбоорду изилдөөнүн максаты,милдети жана объектиси:

Долбоордун идеясын ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү жана изилдөөнүн методу:

Долбоордун башка өзгөчөлүктөрү:

Долбоордун темасы боюнча илимий иштердин байланышы:

Изилдөө долбоорунун натыйжасы:

Файлдын аталышы Көрүү