Конкурс

ОШМУНУН СТИМУЛДАШТЫРУУЧУ ГРАНТТАРЫ АРКЫЛУУ ИЛИМИЙ ДОЛБООРЛОРДУ ТАНДОО ЖАНА КАРЖЫЛОО БОЮНЧА СЫНАК

ОшМУнун стимулдаштыруучу гранттары аркылуу долбоорлорду тандоо жана каржылоонун негизинде илимий-изилдөө бөлүмү тарабынан фундаменталдык жана прикладдык изилдөө иштерин натыйжалуу өз алдынча илимий изилдөөлөргө тартуу максатында сынакка катышуу үчүн билдирмелерди кабыл алуунун башталгандыгын жарыялайт.
Конкурска университеттин илимий кызматкерлери жана аспиранттары (бүтүрүүчү курста) катыша алышат. Сынак комиссиясы грант издөөчүлөрдүн долбоорлорун (программаларын), арыздарын жана конкурстук материалдарын лидерлерин, тобун (командасын) белгилөө менен карайт жана гранттарды берүү жөнүндө чечим кабыл алат.
Катышуу үчүн https://grant.oshsu.kg/ сайтына кирип, алгач катталып анан доступ алып грантка арызды, документтер жана анкеталарды онлайн толтуруп, жүктөө керек.
Билдирмелер 2023-жылдын 25-майынан 2023-жылдын 24-июнуна чейин (кошо эске алуу менен) кабыл алынат.

0550130085 - суроолорунуздар болсо ушул номерге байланышыныздар.
Грант алуу боюнча атайын бекитилген жобо менен таанышуу жана изилдөө планынын шаблонун көчүрүп алуу үчүн төмөндөгү тиркемеден карап чыгыңыздар!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конкурс на отбор и финансирование научно-исследовательских проектов за счет стимулирующих грантов ОшГУ

Научно-исследовательский отдел ОшГУ на основе отбора и финансирования проектов за счет стимулирующих грантов ОшГУ объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе с целью привлечения в фундаментальных и прикладных исследованиях.
В конкурсе могут принять участие научные сотрудники и аспиранты (выпускной курс). Конкурсная комиссия рассматривает проекты (программы), заявки и конкурсные материалы соискателей грантов с обозначением руководителей, группы (коллектива) и принимает решение о предоставлении грантов.
Чтобы принять участие необходимо заполнить заявку онлайн и документы для конкурсной работы и формы заявок на сайте https://grant.oshsu.kg/. Но сначала заявкадатель должен пройти регистрацию и получить доступ.
Заявки принимаются с 25 мая 2023 года по 24 июня 2023 года (включительно)

0550130085 - если у вас есть вопросы, обращайтесь по этому номеру.

Research proposal на англ русс и кырг.docx

,

2023052512_Гранттарды алуу жөнүндө ЖОБОго кошумча тиркемелер-2023 (1).pdf

,

Контактная Информация

Для контактного телефона.

P: (+996) 776-66-38-61

Наш адрес.

пр. Масалиева 91а, г., Ош

Отправьте нам письмо

Или следите за нами на социальной платформе

Авторские Права © 2022 ТМи / Все Права Защищены.